Dôležitý oznam.


Spoločnosť Universal Media, s.r.o., IČO 36838110 so sídlom Pod sadom 5/702, 01004 Žilina
dňom 31.3.2019 už viac neprevádzkuje hostesingové služby.
V prípade záujmu prosím kontaktujte Máriu Matúškovú 0903 809 968.
Za pochopenie ďakujeme.